Luminatoare continue VELUX Commercial

 

Luminatoarele continue VELUX Commercial reprezintă soluția ideală pentru vitrarea unor suprafețe mari de acoperișuri industriale cu pantă mică și a acoperișurilor plate înclinate. Pe lângă iluminarea naturală, acestea pot fi utilizate și în combinație cu trape suplimentare pentru ventilație, precum și pentru evacuarea fumului. Acestea îndeplinesc simultan cerințele ridicate ale unei arhitecturi industriale moderne.


Datorită ofertei mari de echipări și accesorii, luminatoarele continue VELUX Commercial asigură o iluminare diurnă optimă, un climat interior bun datorită alimentării cu aer proaspăt și, în caz de incendiu, siguranță maximă datorită evacuării fumului și căldurii. De asemenea, acestea izolează împotriva frigului și a căldurii, îndeplinesc cerințele statice ale legislației germane și europene privind construcțiile, sunt stabile și sigure, chiar și în condiții meteorologice extreme, și oferă un efect de auto-curățare ridicat. Dar, mai presus de toate, asigură următoarea caracteristică: durată lungă de funcționare datorită calității înalte VELUX Commercial.


Ca soluție funcțională de sistem, luminatoarele continue VELUX Commercial pot fi folosite pentru clădiri de dimensiuni diferite. Domenii de utilizare posibile sunt, spre exemplu, construcții industriale, hale de depozitare, centre logistice, unități de producție sau hale de sport. Datorită dimensiunii clădirii și a destinației acesteia este necesară o iluminare deosebit de puternică, care poate fi asigurată fără probleme cu ajutorul luminatoarelor continue VELUX Commercial cu lungimi la alegere și lățimi de comandă de până la 11 m. Suplimentar, luminatoarele continue asigură a dispersare optimă a luminii în spațiul interior și produc astfel o atmosferă de lucru plăcută.


Și în domeniul securității muncii sunt respectate toate directivele și standardele. Sistemele speciale de protecție contra căderii garantează siguranța pe acoperiș. Acestea nu permit căderea prin luminatorul continuu respectiv prin trapele deschise ale luminatorului continuu.


Datorită numeroaselor posibilități de execuție și variante puteți găsi la VELUX Commercial luminatorul continuu potrivit pentru fiecare proiect. Astfel îndeplinim aceeași calitate ridicată în toată Europa. Acest fapt este dovedit și prin certificarea luminatoarelor noastre continue cu aprobare tehnică europeană (ETA).

Gama de luminatoare continue

Luminator continuu standard


Eficiența energetică a luminatoarelor continue


Socluri


Trape pentru luminator continuu