Condiții contractuale generale ale grupului JET

 

1 Generale


1.1
Cea mai recenta varianta a urmatoarelor termene si conditii generale reprezinta o componenta a tuturor ofertelor, confirmarilor de comenzi si contractelor de vanzare ale companiei noastre care desfasoara relatii de afaceri cu contractori (Par. 14 BGB)-denumiti in continuare clienti-si se aplica tuturor viitoarelor tranzactii de afaceri, in cazul in care nu exista alte intelegeri. In cazuri speciale, cum ar fi pentru instalare, reparatii, mentenanta, servicii de informare, servicii hardware si software. precum si puneri in functiune, prevederi suplimentare pot fi solicitate prin contract care se vor documenta separat inainte de executarea contractului. Pentru contractele de munca se aplica aceleasi termene si conditii. Aceste conditii se considera acceptate cand se lanseaza comanda sau, cel tarziu, cand este receptionata livrarea noastra de bunuri si servicii.


1.2
Termenele si conditiile clientului nu sunt acceptate, chiar daca nu avem obiectii in mod expres la receptie, decat daca exista o intelegere scrisa in acest sens.


1.3
Abaterile de la aceste termene si conditii generale necesita acordul nostru scris. Rectificarile, modificarile sau acordurile suplimentare, indiferent de metoda prin care se trimit, necesita aprobarea noastra scrisa pentru a fi luate in considerare din punct de vedere juridic.


1.4
Atat timp cat nu se stabileste alte conditii in contractul semnat, VOB Partea B este considerata, prin acord, aplicabila contractelor de munca, inclusiv in ceea ce priveste limitele de timp referitoare la raspunderea asumata pentru marfuri defecte.


2 Contracte


2.1
Ofertele noastre sunt orientative, la fel si informatiile despre dimensiuni, capacitate, performanta sau rezultate in cifre, cataloage ori diagrame. Aceste informatii pot fi considerate valori de referinta estimative. Ne rezervam expres dreptul de a face cresteri de pret, pe baza cresterii costurilor cu salariile si materialele. Contractul intra in vigoare dupa confimarea comenzii in scris de catre noi sau prin executarea ordinului. Pana atunci oferta noastra nu devine oficiala.Chiar si in situatiile in care oferta noastra este pe loc acceptata, doar confirmarea comenzii facuta de noi este recunoscuta pentru marfuri si servicii.


2.2
Intelegerile verbale suplimentare necesita confirmare scrisa.


2.3
Ne rezervam dreptul sa facem oricand schimbari cu privire la produsele noastre, in scopul imbunatatirii tehnice, modificari obisnuite de dimensiuni, greutate si alte detalii tehnice. Toate mostrele produselor sunt doar orientative.


3 Preturi


3.1
Pretul de livrare rezulta din pretul de lista valabil in prezent, minus reduceri convenite, oferta sau prêt negociat individual. Preturile sunt preturi de livrare pentru santierele de constructii (F.O.B.) valabile in cadrul Republicii Federale Germania. Clientul achita costul pentru descarcare, depozitare si pregatirea oricarui articol cerut pe comanda. Cheltuielie de transport pentru livrarile internationale sunt facturate separate. Preturile declarate si convenite pe comanda confirmata in scris sunt finale. Daca clientul nu livreaza comanda de marfuri la termenul inscris pe confirmarea comenzii, se vor lua aplica preturile de lista de la data livrarii. Pretul negociat pe un pachet este valabil numai pentru respectiva comanda prevazuta in contract. Lucrarile suplimentare, indiferent de motiv, sunt facturate separat. Ambalajul nu se returneaza, conform regulamentului de ambalare. Toate preturile exclud impozitul pe vanzari, care se calculeaza suplimentar la cursul valabil in ziua livrarii.


3.2
Preturile noastre se bazeaza pe costurile reale de la data semnarii contractului. Daca preturile pentru materialele pe care le folosim sau salariile pe care le platim se schimba in decursul a trei luni de la data semnarii contractului, ne rezervam dreptul sa crestem proportional pretul de vanzare convenit.


4 Termene de livrare


4.1
Termenele de livrare sunt convenite si stabilite prin comenzile confirmate. Termenele limita de livrare indicate in oferta nu au caracter obligatoriu.


4.2
Indeplinirea obligatiilor contractuale la timp de catre client constituite o conditie necesara pentru respectarea termenelor de livrare si a termenelor limita. Perioada de livrare incepe de la data confirmarii comenzii, dar nu inainte de clarificarea detaliilor privind onorarea comenzii si primirea documentatiei complete necesare pentru executia comenzii, precum si a altor informatii pe care furnizorul trebuie sa le puna la dispozitie, impreuna cu avansul negociat in “Conditiile de plata”. Termenul limita de livrare se considera atins in momentul in care comanda de marfa pleaca din depozitul nostru sau din fabrica la data convenita sau cand clientul solicita expedierea, dar marfa nu poate fi livrata in timp util, insa nu din cauza noastra. Prezentul regulament se aplica corespunzator termenelor limita de livrare.


4.3
Forta majora care nu sunt sub controlul nostru, cum ar fi: razboi, amenintare de razboi, uz de forta al unui tert impotriva oamenilor sau a proprietatii, actiuni suverane inclusiv masuri politice care afecteaza moneda si comertul, greve ale muncitorilor nostri sau ale furnizorilor ori companiilor de transport, blocarea traficului, incendiu, lipsa de materie prima, caderi de energie electrica, sau alte incidente neprevazute care pot avea loc la firma noastra sau la furnizori va prelungi termenul de livrare stabilit initial cu durata retinerii. Acest lucru se aplica si daca noi avem intarzieri de livrare, in masura in care impedimentele descries anterior s-au produs fara stirea noastra, inaintea semnarii contractului. Noi vom instiinta de indata clientul de obstacolele intalnite, de exemplu, cele descrise.


4.4
Daca intarzierile datorate cauzelor de mai sus dureaza mai mult de doua luni, ambele parti au dreptul sa se retraga din contract. Clientul o poate face doar daca noi, la cererea sa, nu-l instiintam intr-un interval de o saptamana cu privire la intentia noastra de a ne retrage sau de a continua procedura de livrare intr-un timp acceptabil. Acelasi drept de renuntare se poate exercita fara a se tine cont de intervalul de timp mentionat mai sus, atunci cand una dintre parti declara ca nu mai are niciun interes in a executa contractul datorita intarzierilor produse. Drepturile legale ale clientului vis-a-vis de rezilierea contractului, convenite anterior, raman neschimbate. Daca livrarile sunt intarziate din vina clientului, durata livrarii va fi prelungita proportional cu durata intarzierii. Costurile rezultate vor cadea in sarcina clientului.


4.5
Chiar daca se convine un termen fix, conform specificatiilor din BGB Par. 286 Sec. 2, intarzierea este stabilita oficial numai dupa ce am primit un avertisment. Daca noi intarziem livrarea, clientul are obligatia sa ne ofere o perioada de gratie rezonabila pentru executie sau ducere la indeplinire a sarcinilor. In caz contrar, clientul nu are dreptul sa solicite despagubiri, in locul executiei serviciului, sau sa se retraga din contract. Perioada de gratie poate fi anulata daca noi refuzam in mod explicit executia ordinului; in conditiile in care nu putem onora comanda respectand termenul final stabilit in contract sau intr-un interval de timp anume, iar clientul depindea de aceasta livrare la o data exacta pentru a-si asigura continuitatea afacerii, ori acesta (clientul) invoca circumstante speciale care justifica rezilierea imediata a contractului, de comun acord, si in interesul ambelor parti.


4.6
Termenele fixe convenite de comun acord nu sunt valabile decat daca, in mod necesar, s-au oferit clarificari in timp util cu privire la detaliile ce vizeaza comanda, in special primirea documentatiei, a autorizatiilor si avizelor ce trebuie furnizate de catre client, precum si dupa efectuarea platii avansului. Termenul final agreat nu este considerat indeplinit daca marfa livrata si serviciile noastre nu sunt complete sau prezinta defectiuni in acel moment, astfel incat startarea la data prestabilita nu poate avea loc. Nu se iau in considerare livrarile partiale de bunuri si servicii sau cele care prezinta lipsuri.


4.7
Clientul isi rezerva dreptul de a se retrage din contract dupa expirarea perioadei de gratie acordata noua pentru executia comenzii sau a livrarii dupa o perioada de intarziere. Clientul isi pierde insa dreptul de a se retrage din contract in situatia in care marfa a fost livrata sau este pregatita de livrare la expirarea perioadei de gratie si a primit o notificare in acest sens, insa marfa nu poate fi livrata la timp din motive neimputabile noua.


4.8
Ne rezervam dreptul de a face livrari partiale, cu conditia ca ele sa fie acceptate de catre client. Livrarea se considera in acest caz completa si poate fi in consecinta facturata.


4.9
Daca clientul inregistreaza daune datorita intarzierii executiei, pentru care suntem responsabili, acesta are dreptul, fara alte solicitari ulterioare, la compensarea daunelor pentru intarzierea executiei sau in locul acesteia, in valoare de 0.5% pentru fiecare saptamana de intarziere incheiata, suma totala neputand depasi 5% din restul ramas de livrat care, din pricina intarzierii, nu poate fi pus in folosinta la timp, asa cum se specifica in contract. Solicitarile clientilor pentru sume compensatorii ce depasesc aceasta limita nu vor fi luate in considerare in nici o situatie de livrare intarziata, chiar si dupa expirarea unei perioade de gratie prestabilite pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor. Aceasta nu se aplica in cazul neglijentei noastre, chiar si deliberata, de care ne facem responsabili; nu se va urmari dezavantajarea clientului. Clientul isi pastreaza dreptul de a se retrage din contract dupa expirarea fara rezultat a perioadei de gratie pentru executia obligatiilor contractuale. Clientul este indreptatit sa solicite compensare pentru daunele suferite pe fondul neglijentei furnizorului. Pe langa aceasta, limita de compensare echivaleaza cu valoarea bunurilor ce trebuiau livrate sau instalate de catre noi.


4.10
Daca data livrarii este intarziata din motive care tin de client, costurile de depozitare rezultate vor fi suportate de catre acesta.


5 Transferul riscului


5.1
Riscurile se transfera cumparatorului si pentru livrari libere, dupa cum urmeaza:


5.1.1
Pentru livrari care nu necesita instalare, cand sunt expediate sau ridicate. Noi asiguram livrari impotriva daunelor cauzate de casare ori foc, la cererea clientului, si pe costul acestuia.


5.1.2
Pentru livrari care necesita instalare, in ziua livrarii la sediul clientului, la ridicare sau, prin acord, dupa efectuarea reusita a unui test de proba.


5.1.3
Dupa primirea confirmarii scrise sau a efectuarii comenzii partiale o complete.


5.2
Daca incarcatura, livrarea, startarea, finalizarea montajului, receptia, punerea in functiune sau testarea sunt intarziate din motive imputabile clientului sau daca clientul intarzie receptia din diverse motive, riscul este transferat clientului.


6 Conditii de plata


Urmatoarele conditii de plata sunt aplicabile, daca nu se iau alte hotarari:


6.1
Livrarea bunurilor: Plata (suma neta) se achita la 14 zile dupa livrare, facturarea se face fara drept de deducere.
Serviciile de instalare si livrare marfa: pentru comenzi mai mari de €5,000.00, o treime din totalul facturat este scadent la data efectuarii comenzii, o treime la livrare si inca o treime in momentul punerii in functiune, dupa exact 10 zile de la finalizare si facturare.
Daca se pastreaza aceleasi conditii, costul calculat de noi pentru transport este de €25.00 net pe factura, la o valoare totala a facturii de €250.00 net.


6.2
Pentru descoperirile de cont, dobanzile si penalitatile vor fi evaluate in conformitate cu ratele bancare curente aplicabile decoperirilor de cont, de la data scadenta. Dobanda va fi calculata la 3% peste rata de imprumut curenta a bancii.


6.3
Ne rezervam dreptul, chiar si dupa semnarea contractului, sa solicitam garantii suficiente la platile care ni se fac, inclusiv cele care nu sunt scadente, si sa executam lucrari suplimentare in avans.


6.4
Clientul nu are drept de retentie. Compensarea este permisa doar in cazul in care contra-cererea nu este contestata sau este intemeiata din punct de vedere legal.Avem dreptul de a compensa toate creantele restante datorate noua de catre client in contrabalanta cu creantele pe care clientul le detine impotriva noastra.


6.5
Daca clientul intarzie mai mult de doua saptamani plata facturii, se face o cerere de deschidere a procedurii de insolventa impotriva activelor clientului. Daca clientul a intrat intr-un proces extra-judiciar pentru restructurarea datoriei si si-a stopat platile, iar noi am constatat alte circumstante care diminueaza semnificativ bonitatea clientului si prin care capacitatea sa de a-si achita datoriile este pusa in pericol, in acest caz noi suntem indreptatiti sa ne asiguram garantii prin plata anticipata sau garantie bancara (oricare dintre variante o prefera clientul) pentru livrarile ramase, cel putin cu o saptamana inainte si ne este permis sa refuzam executia in limita valorii garantiilor. La expirarea fara rezultat a perioadei de gratie acceptate, noi putem sa ne retragem din contract si sa solicitam compensari pentru daune-interese. Mai mult, in acest caz putem retrage permisiunea de relivrare a articolelor, impreuna cu aprobarea bancara pentru descoperire de cont, precum si dreptul de a fabrica , procesa sau amesteca marfa deja livrata, cum este descris in Sectiunea 7din aceste termene si conditii, putand insemna returnarea marfurilor livrate.


7 Retinerea dreptului de proprietate


7.1
Ne rezervam dreptul de a pastra dreptul de proprietate asupra bunurilor pana cand creantele au fost stinse prin tranzactie deschisa. Retinerea dreptului de proprietate poate fi prelungita.


7.2
Clientul va depozita marfa livrata si neplatita gratuit, pentru noi, si in conditii de siguranta. De asemenea, trebuie sa asigure bunurile impotriva riscurilor de incendiu, furt sau inundatie, conform practicilor comerciale. Clientul cesioneaza catre noi solicitarile sale de compensare pentru daunele descrise sau similare care ii sunt datorate lui de catre asigurator sau de catre tertul care se obliga sa faca compensarea in limita valorii facturii. Noi acceptam aceasta cesiune.


7.3
Daca clientul isi incalca obligatiile contractuale si anume prin neefectuarea platilor la termen, suntem indreptatiti sa ne retragem marfa livrata, in cazul in care clientul nu asigura cont curent intr-un interval acceptabil, dupa notificarea primita din partea noastra. Clientul este apoi obligat sa returneze bunurile si serviciile pe care i le-am asigurat.


7.4
Clientul are obligatia sa ne informeze cu privire la sechestrul pus asupra bunurilor de catre un tert, confiscarea, daunele sau distrugerea acestora, pentru ca noi sa putem inainta o plangere, conform Par. 771 ZPO. Intrucat tertul nu are obligatia de a ne rambursa cheltuielile de judecata sau de alta natura, in conformitate cu Par. 771 ZPO, clientul este raspunzator pentru efectuarea compensarii catre noi. Clientul trebuie sa ne informeze cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, precum si a locului unde au fost distribuite.


7.5
Clientul are dreptul sa revanda, sa proceseze sau sa opereze instalarea bunurilor retinute respectand urmatoarele prevederi, insa doar in masura in care creantele sunt transferate catre noi conform conditiilor stabilite mai jos.


7.6
Daca clientul proceseaza bunurile retinute pe o alta proprietate, prelucrarea se va face in favoarea noastra, noi fiind scutiti de obligatii. Produsul obtinut devine proprietatea noastra. Daca prelucrarea se face cu elemente care nu ne apartin, noi vom fi co-proprietari ai acestui nou element, proportional cu valoarea bunurilor livrate de noi pentru diverse obiecte prelucrate. Acest lucru este valabil si in cazul in care marfurile sunt amestecate cu alte obiecte care nu ne apartin.


7.7
Permisiunea clientului de a vinde, prelucra sau instala bunurile retinute in conditii comerciale normale, se incheie cu retragerea noastra, drept urmare a declinului sustinut a situatiei financiare a clientului, cel tarziu cand clientul inceteaza sa mai faca plati sau odata cu deschiderea procedurii de insolventa impotriva activelor sale.


7.8
Clientul cedeaza pe aceasta cale creantele rezultate din revanzarea bunurilor retinute, impreuna cu drepturile aferente. Daca bunurile au fost prelucrate, amestecate iar noi am dobandit drept de co-proprietate pentru suma datorata pe factura, avem dreptul sa primim prêt de vanzare proportional cu valoarea dreptului nostru asupra bunurilor. Daca clientul prelucreaza marfa in constructii, clientul va ceda creantele rezultate sub forma de rambursare in valoarea bunurilor retinute, impreuna cu toate drepturile ce ii revin, inclusiv orice ipoteca legala, echivaland restul de plata ramas. Daca clientul si-a vandut creantele in conditii de factoring autentic, va ceda catre noi creantele pentru scontare. Noi acceptam aceasta cesiune.


7.9
Clientul este autorizat sa-si colecteze creantele cedate atat timp cat este la zi cu obligatiile de plata curente. Autorizatia de colectare se stinge cu retragerea noastra ca urmarea a declinului financiar sustinut al clientului, cel tarziu cand clientul a incetat sa mai faca plati sau odata cu cererea de deschidere a procedurii de insolventa impotriva activelor sale. In aceasta situatie suntem autorizati de catre client sa prevenim platitorii cesiunii si sa colectam noi creantele rezultate.Clientul este obligat, la cererea noastra, sa ne predea o contabilitatea exacta a creantelor la care avem dreptul, cu numele si adresele platitorilor, valoarea individuala a creantelor, datele facturilor si alte detalii, sa ne furnizeze toate informatiile necesare pentru executarea creantelor cedate, asigurandu-ne de validitatea acestor informatii.


7.10
In masura in care valoarea garantiilor colaterale la care suntem indreptatiti depaseste valoarea cererilor de garantie cu mai mult de 20%, vom ceda diferenta drepturilor colaterale clientului, la cererea acestuia.


7.11
Daca clientul incalca obligatiile contractuale, in special prin nerespectarea termenelor de plata, sau prin desconsiderarea altei obligatii prezentata in sectiunile de mai sus, ne rezervam dreptul de a ne retrage din contract si de a pretinde returnarea bunurilor.


8 Returnari


8.1
Bunurile returnate sunt receptionate de noi in avans si se vor expedia cu plata anticipata. Nu ne asumam raspunderea pentru returnarile neautorizate. Dupa verificarea marfurilor inapoiate, ii vom rambursa clientului o parte rezonabila a pretului de oferta, in limita a 85%. Nu se vor rambursa bunurile alterate sau deja prelucrate.


8.2
Materialele care au fost intrebuintate in scop special, la cererea clientului, nu pot fi returnate sau rambursate.


9 Drepturi privind imperfectiunile (garantia de buna executie)


9.1
Clientul trebuie sa inspecteze bunurile livrate cu meticulozitate si sa supuna unor teste caracteristicile de functionare ale marfurilor livrate, daca se necesita; defectele remarcate se vor consemna in scris si vor fi trimise de urgenta catre noi, cel tarziu dupa 10 zile de la receptionarea lor. Defectele ascunse trebuie semnalizate in acelasi mod imediat dupa ce au fost constatate. In caz contrar, bunurile livrate se considera implicit aprobate si receptionate. Orice alte obligatii ale clientului care decurg din HGB Par. 377 raman neschimbate.


9.2
Daca un defect ce ne este adus la cunostinta precede vanzarea, avem obligatia fie sa remediem defectul pe cheltuiala noastra sau sa-l inlocuim.


9.3
Daca nici substituentul nu corespunde calitativ, clientul are dreptul sa ne instiinteze cu privire la intentia sa de a se retrage din contract sau de a reduce pretul. Clientul nu are insa dreptul sa rezilieze contractul pentru defecte minore.


9.4
Daca clientul hotaraste sa se retraga din contract si dupa etapa substituirii nereusite, datorita deficientelor substantiale sau legale, isi pierde dreptul de a pretinde despagubiri pentru daune-interese, in locul relivrarii. Daca clientul solicita compensare pentru daune in locul relivrarii, ori a livrarii necorespunzatoare, poate sa pastreze bunurile respective, daca doreste acest lucru. Compensarea se incadreaza intre diferenta dintre pretul de vanzare si valoarea articolului defect. Solicitarile suplimentare, indiferent daca au temei juridic, sunt excluse. Aceasta lucru nu se aplica si pentru prejudicii corporale suferite de client ori depreciere a sanatatii sau deces din vina noastra.


9.5
Pentru contractele de vanzare, raspunderea pentru defecte se prelungeste pe termen de un an de la livrarea marfurilor. Acest lucru nu este valabil daca clientul nu ne instiinteaza despre defecte in timp util, asa cum se precizeaza in Sectiunea 9.1. Pentru servicii de executie sau pentru un element folosit in lucrari de structura conform intrebuintarii sale uzuale si care a cauzat deficiente partii de structura, garantia de buna executie se extinde pana la patru ani.


9.6
Daca clientul a primit instructiuni de instalare gresite, noi avem obligatia sa-i livram un alt set de instructiuni valabile, si numai atunci cand instructiunile gresite previn instalarea corespunzatoare.


9.7
Clientul nu primeste garantii legale de la noi. Pentru tot ceea ce livram noi, prin furnizorii nostri, garantia oferita clientului este cea e care o da producatorul. Garantiile pentru livrari pot fi puse la dispozitie la cererea clientului.


9.8
Doar descrierea caracteristicilor bunurilor in cauza pe care o ofera producatorul este considerata valabila. Afirmatiile publice, reclamele sau materialele de marketing ale producatorului nu constituie informatie contractuala relevanta privind caracteristicile bunurilor.


10 Limitele de raspundere


10.1
Pentru delicate neglijente, raspunderea noastra se limiteaza la daune-interese previzibile, normale, conform contractului, imediate, in functie de tipul de bunuri. Se aplica si neglijentelor minore produse de reprezentantii nostril legali sau de asistentii in executie. Nu raspundem pentru neglijente minore sau obligatii contractuale neesentiale.


10.2
In masura in care incalcam neglijent o obligatie contractuala fundamentala, despagubirea noastra pentru daune aduse proprietatii si oamenilor se limiteaza la compensarea rezultata din raspunderea de asigurare a produsului.


10.3
Aceste limite de raspundere nu afecteaza solicitarile clientului care decurg din raspunderea asumata de producatorul produsului respectiv. Aceasta lucru nu se aplica si pentru prejudicii corporale suferite de client ori depreciere a sanatatii sau deces din vina noastra.


10.4
Raspunderea noastra respecta exclusive acordurile din sectiunile prezentate mai sus.


10.5
In cazul contractelor de vanzare, solicitarile de compensare ale clientului pentru daune produse de defecte expira in mod normal dupa un an de la livrarea bunurilor. Pentru servicii de executie la o cladire sau pentru un articol care s-a folosit pentru partea de structura conform intrebuintarii standard si a cauzat deficiente acesteia, solicitarile de compensare ale clientului pentru daune produse de defecte expira dupa patru ani. Acest lucru nu este valabil daca ni se aduc acuzatii grave, precum cele pentru prejudicii corporale suferite de client ori depreciere a sanatatii sau deces din vina noastra.


11 Depozitul pentru garantii


Daca clientul solicita un depozit pentru garantii, acesta nu va depasi limita de 5% din valoarea contractuala pe o perioada de doi ani. Cu toate acestea avem dreptul de a rascumpara depozitul printr-o garantie bancara absoluta, cat timp nu a fost incalcata nicio conventie scrisa.


12 Declaratia de conformitate


In declaratia noastra de conformitate ne referim doar la produsele livrate de noi. Sunt excluse alternativele sau argmentarile asumate de client.


13 Drepturi comerciale, marci comerciale si drepturi de autor


In cazul in care bunurile urmeaza a fi fabricate sau livrate conform informatiilor, desenele, diagramele, modelele ori matricele pe care clientul le-a facut disponibile, clientul isi asuma garantia ca drepturile asupra marcilor comerciale sau cele de autor nu vor fi incalcate prin fabricarea sau livrarea acestor bunuri. Daca fabricarea bunurilor sau livrarea lor, care a fost realizata de catre o un tert in baza unui contract, incalca o marca comerciala sau un drept de autor, ne rezervam dreptul sa intrerupem executia sau livrarea. Nu avem insa obligatia sa inspectam situatia din punct de vedere juridic. Vom exclude simultan cererea clientului pentru compensarea daunelor in masura in care el este responsabil pentru incalcarea drepturilor de autor sau cele asupra marcilor comerciale.


14 Prevederi finale


14.1
Prevaleaza legislatia Republicii Federale Germania. Prevederile Legilatiei Comerciale a UN (CISG) nu se aplica. Daca clientul este comerciant, entitate publica juridica sau fond de achizitii publice, locatia noastra este sediul exclusiv pentru rezolvarea litigiilor rezultate din acest contract. Se aplica si in cazul in care clientul nu are sediul in Germania, ori domiciliul sau resedinta permanenta iar data inregistrarii nu este cunoscuta.


14.2
Daca anumite prevederi din contractul cu clientul, inclusiv aceste termene si conditii generale, sunt stabilite a fi partial sau in intregime ineficiente, clauzele ramase raman valide. Reglementarile partiale sau totale stabilite ca fiind neeficace vor fi inlocuite cu alte reglementari cu impact economic care sa se potriveasca cat mai bine cu cele desemnate a fi ineficiente.

 

Condiții contractuale generale ale grupului VELUX Commercial

1. Generale

 

1.1
These General Terms and Conditions (in the following: „GTC“) in the latest version as printed below form the basis of all offers, order confirmations, and all purchase contracts of VELUX Commercial Deutschland GmbH (in the following: „VELUX Commercial“) in business relationships with entrepreneurs – hereinafter referred to as Customers – and shall also apply in current and future business relationships unless otherwise agreed. An entrepreneur means a natural or legal person or a partnership with legal personality who or which, when entering into a legal transaction, acts in exercise of his or its trade, business or profession. These GTC shall apply accordingly to contractual agreements for work and services. These GTC shall be deemed accepted by the Customer with order placement, and in any event no later than receipt by the Customer of VELUX Commercial‘s delivery and/or service.


1.2
Unless VELUX Commercial expressly agrees in writing, any terms and conditions of purchase of the Customer shall not apply to a contract, even in the event that VELUX Commercial does not expressly object to them at any time after receipt.

 

1.3
Derogations from these GTC are subject to VELUX Commercial’s express agreement in writing. Additions, supplements, or side agreements require VELUX Commercial’s written approval to be binding under a contract, regardless of the method by which they are communicated.


1.4
Unless otherwise agreed in the concluded contract, VOB Part B shall be deemed agreed in contracts for work and services, including the periods listed there for liability for defects. In such cases, VOB Part B shall take precedence over any deviating provisions in these GTC. Should the parties agree on the application of the VOL Part B, all provisions in VOL Part B shall take precedence over any deviating provisions in these GTC.

 

2. Conclusion of contract, product changes

 

2.1 Unless otherwise stated in the individual contract offer, VELUX Commercial’s offers are capable of acceptance within 30 days of their date.


2.2 VELUX Commercial reserves the right at any time to make changes to the products to be supplied which are a result of a technical enhancement, and to make industry-standard deviations from masses, weights, and other technical data if and insofar as this is not unreasonable in the individual case. All samples are non-binding product samples.

 

3. Prices, Packaging

 

3.1
The contract price is calculated from the most current VELUX Commercial price list accounting for any agreed discount, the basis of any individual offer or price. Prices include delivery to construction sites within the Federal Republic of Germany. Where agreed to be undertaken by VELUX Commercial, services such as, but not limited to, unloading, stacking, the provision of any required equipment and freight costs for delivery abroad will be payable for by the Customer as additional services and will be invoiced for separately. The agreed prices listed in the written contract order confirmation shall be binding. All prices do not include, and Customer is responsible for paying, any foreign or domestic taxes or charges of any kind that may be applicable (including without limitation excise, sales, use, or value-added taxes; customs or other import duties; or other taxes, tariffs or duties).

3.2
The agreed prices are based on the prime costs to VELUX Commercial on conclusion of the contract. In the event that there are at least four months between the conclusion of the contract and the agreed delivery date, the following provision shall apply: VELUX Commercial shall furthermore adjust the prices to be paid on the basis of the concluded purchase contracts at its reasonable discretion in accordance with the development of the costs to VELUX Commercial of undertaking the contract which are relevant to the price calculation. A contract price increase shall be considered and - on request of the Customer - a price reduction shall be made if, for example, the costs to VELUX Commercial for the procurement of input materials or energy or transport costs increase or decrease. Increases in one type of cost, e.g. transport costs, will be applied subject to consideration being given to the increase being compensated for by possible decreases in other respects, e.g. costs for input materials. In the event of cost reductions, e.g. in transport costs, VELUX Commercial shall at its discretion reduce the contract prices to the extent that these cost reductions are not fully or partially offset by increases in other respects. When exercising its reasonable discretion, VELUX Commercial shall choose the respective points in time of a price change in such a way that cost reductions are not taken into account according to standards that are less favourable for the Customer than cost increases, so that cost reductions have at least the same effect on prices as cost increases.

3.3
If and to the extent that VELUX Commercial is required under the contract, or otherwise, to take back packaging, this take-back shall take place in each individual case upon request by the Customer. The return will then be carried out at VELUX Commercial's discretion either by a service company, which organises the return independently, or by VELUX Commercial or a company instructed by VELUX Commercial in the individual case. In the event that VELUX Commercial carries out or organises the take-back itself, the place of take-back shall be determined by VELUX Commercial at its reasonable discretion, taking due account of the interests of the Customer. The costs of the take-back shall be borne by the Customer.

 

4. Delivery times, force majeure, self-delivery

 

4.1
Delivery dates and times are set out in the order confirmations. Such periods are intended to be considered as approximate only.

4.2
Adherence to delivery periods is dependent on timely fulfilment of the Customer’s contractual duties. Delivery periods shall be calculated from the date of VELUX Commercial’s order confirmation, but not before clarification of all details regarding order fulfilment and receipt of all information required for order fulfilment, as well as other details to be provided by the Customer, and also subject to receipt of any agreed payment in accordance with the agreed terms of payment. VELUX Commercial shall have no liability where delivery cannot be completed within the delivery period due to circumstances for which VELUX Commercial are not responsible. The aforementioned provisions shall apply accordingly to delivery dates.

4.3
Unforeseeable events beyond VELUX Commercial’s control which impact on its ability to perform the contract such as war, risk of war, insurrection, violence by third parties against persons or property, force majeure including currency and commercial measures, industrial action within VELUX Commercial‘s company or its suppliers or transport companies, interruption to the designated transport services, fire, lack of raw materials, energy shortages, epidemics and pandemics, and other operational disruptions on VELUX Commercial‘s premises or those of VELUX Commercial’s suppliers, shall entitle VELUX Commercial to an extension of any contract delivery period accounting for the effect on VELUX Commercial of the event in question. This shall also apply if VELUX Commercial is in default or if the performance impediments listed above were already present prior to conclusion of the contract but were not known to VELUX Commercial and VELUX Commercial was not responsible for this lack of knowledge. VELUX Commercial shall notify the Customer of impediments of the aforementioned types without undue delay.

4.4
If delivery delays attributable to the aforementioned impediment types (sec. 4.3) last longer than two months, both parties shall be entitled to rescind the contract. However, the Customer may only rescind if VELUX Commercial does not declare at the Customer’s request within one week whether VELUX Commercial wants to rescind or deliver within a reasonable period. The same right of rescission shall arise regardless of the aforementioned period, if one of the parties no longer has an interest in performance of the contract in view of the delay. In all other cases, any statutory right of the Customer to rescind the contract on an earlier date shall remain unaffected by this provision.

4.5
Should VELUX Commercial be in default of delivery, the Customer shall set a reasonable period for performance or subsequent performance. Otherwise, no claim for compensation may be demanded in lieu of performance, nor may the Customer rescind the contract. The period does not need to be set if VELUX Commercial seriously and finally refuses to perform, or VELUX Commercial does not affect performance on a date set in the contract or within a set period, and the Customer has linked its continued interest in performance to the timeliness of performance, or there are special circumstances which justify immediate rescission in due consideration of mutual interests.

4.6
If fixed dates for delivery are agreed, they shall only apply provided that all details of the order are clarified in full and in a timely manner, in particular all information, permits and authorisations to be acquired by the Customer, and punctual receipt of any agreed advance payment. If a final date is agreed, this shall not be met if the deliveries and/or services are incomplete and defective on this date, with the result that overall commissioning cannot be completed by the set date. Insignificant defects or short deliveries and low performance shall not be taken into consideration.

4.7
After expiry of a reasonable period set for performance or subsequent performance by VELUX Commercial in the event of default, the Customer shall be entitled to rescind the contract.

4.8
VELUX Commercial reserves the right to make partial deliveries, acting reasonably including to account for the interests of the Customer. Such deliveries shall be deemed closed deliveries for billing purposes.

4.9
If deliveries cannot be made by an agreed date or is delayed, due to reasons which are the fault of the Customer, all costs of VELUX Commercial incurred relating to storage and transportation costs shall be payable by the Customer.

4.10
Delivery is subject to correct and timely delivery of products and pre-materials to VELUX Commercial and its affiliates.

 

5. Passing of risk

 

5.1
Risk shall pass to the Customer even in the case of carriage-paid delivery:

5.1.1
for deliveries, when the products are made available for pickup by VELUX Commercial (EXW Incoterms 2020),

5.1.2
for the setup or installation – if this is part of VELUX Commercial‘s contractual duties in the individual case - on acceptance or, if agreed, after a successful test run. Insofar as acceptance is dispensable or replaced according to the statutory provisions, these statutory provisions shall take precedence.

5.2
If the shipment, delivery, commencement, setup or installation, transfer to the Customer’s own operations or test run is delayed due to reasons for which the Customer is at fault, or if the Customer is in default of acceptance for other reasons, the risk shall pass to the Customer.

 

6. Terms of payment

Unless otherwise agreed, the following terms of payment shall apply:

6.1
Delivery and installation is against prepayment without deductions = net cash. Unless otherwise agreed, for invoice amounts of up to € 250.00 net VELUX Commercial charges a handling charge of € 25.00 net per invoice and for invoice amounts exceeding € 250.00 up to € 1,000.00 net VELUX Commercial charges a handling charge of € 40.00 net per invoice.

6.2
Without limiting any other rights or remedies that may be available to VELUX under this agreement, late payments will accrue interest at the highest rate allowed by applicable law (if any).

6.3
The Customer shall only have rights to set-off and retention in regard to a contract if and insofar as there is reciprocity between the claims asserted by VELUX Commercial and the Customer’s counterclaims or if the Customer’s counterclaims are recognised by a declaratory judgement of a legal tribunal, are undisputed or are acknowledged by VELUX Commercial. VELUX Commercial is entitled to at any time, without notice, set off any liability of the Customer against any liability the Customer has to VELUX Commercial, whether that liability is present or future, liquidated or unliquidated, and whether or not the liability arises under the contract or otherwise. Any exercise of such a right under this clause shall not limit or affect any other rights or remedies of VELUX Commercial under the contract or otherwise.

6.4
If the Customer is in default of payment of an invoice by more than two weeks, or if insolvency related proceedings in any form are instigated concerning the Customer, or if the Customer has issued a claim or is involved in proceedings regarding debt or has ceased payments, or if VELUX Commercial becomes aware of other circumstances which substantially reduce the Customer’s creditworthiness and which put at risk payment of the consideration owed by the Customer, VELUX Commercial shall be entitled at any time to demand security by means of advance payment or bank guarantee (at the Customer’s discretion) for outstanding deliveries, while giving at least one week’s notice, and to refuse performance under a contract until payment of the invoice, or the putting in place of, the security. Following unfulfilled expiry of a reasonable grace period, VELUX Commercial shall also be entitled to give notice in writing to rescind this contract with immediate effect and to be paid for such losses, costs and expenses as it has incurred as a result.

 

7. Retention of title

 

7.1. Title to products shall not pass to the Customer until VELUX Commercial receives payment in full (in cash or cleared funds) for the products.

 

8. Rights in the case of defects

 

8.1
The Customer shall inspect the delivered products with due diligence and without undue delay, and – if required by sample processing – shall check the characteristics of the delivered products and notify VELUX Commercial of apparent defects in writing without undue delay but in any case within ten days of receipt. Hidden defects shall be reported in the same way without undue delay after their discovery. Otherwise the products are deemed accepted without reservation. Upon delivery, the Customer must immediately inspect the products for transport damage and immediately notify the transport company and VELUX Commercial of any such damage.


8.2

If there is a defect and it is reported in the correct form and within the correct time frame, the Customer shall be entitled, at VELUX Commercial’s discretion, to rectification or a replacement delivery. The Customer is only entitled to other legal remedies, in particular a reduction of the purchase price or rescission of the contract, if the conditions provided for by law are met.

 

8.3

Unless expressly agreed in writing, VELUX Commercial has no liability for damage caused by (1) the Customer, (2) incorrect installation (unless this is part of VELUX Commercial’s contractual obligations), (3) a lack of or inadequate maintenance, (4) incorrect storage or handling of deliveries, and (4) processing of the delivery by the Customer.

 

8.4

VELUX Commercial shall not be liable for (1) superficial alterations including the fading of colours, (2) interference effects, effects specific to multiple glazing and anisotropy of the glazing (for definitions, see Section 4.2 of Guidelines for assessing the visual quality of glass for construction purposes of the Bundesverband Flachglas (Federal Flat Glass Manufacturers’ Association)), (3) unavoidable and/or expected reductions in the efficiency of VELUX products, and (4) natural changes to related materials.

 


8.5

VELUX Commercial shall have no liability for defects, damage, and losses, as well as personal injury due to (1) inadequate aerodynamic dimensioning of the flue by the Customer or building owner, (2) usability and capability of the blank panel for a special use or purpose, (3) the installation in swimming pools or other interiors with high humidity or high concentrations of salt, chlorides, and similar aggressive substances, (4) installation of products less than 2.5 metres above the floor because of a risk of pinching.


8.6

If the planning and/or installation is not part of the obligations accepted in the contract by VELUX Commercial, VELUX Commercial is responsible for product specifications only, but assumes no liability for the planning and the installation of products. VELUX Commercial shall not be liable in this respect for fulfilment of requirements according to the tender documentation, compliance with building, fire safety, and other regulations, choice of installation method, and static dimensioning of adjacent components and those which support the sold product.

 

8.7

VELUX Commercial shall not be liable for Customers’ assumptions regarding the usability of VELUX products or their special characteristics, qualities, or functions, unless

 

9. Limitations of liability

 

9.1
Claims for damages of any kind against VELUX Commercial, its legal representatives or vicarious agents are excluded unless wilful misconduct, gross negligence, or breach of a material contractual duty has taken place.

 

9.2

In this context, a “material contractual duty” is defined as any duty which must, as a prerequisite, be fulfilled for the proper performance of the contract, and upon compliance with which the Customer may regularly rely.

 

9.3

Liability shall, however, be limited to compensation for the foreseeable damage typical for the contract, provided that only simple or gross negligence is involved.

 

9.4

The aforementioned limitations and exclusions of liability do not apply to liability pursuant to the Product Liability Act or other national implementations of the European Product Liability Directive or injury to life, body or health.

 

9.5

Any claims the Customer may have to compensation of the expenses which he has made in reliance on receiving performance are waived insofar as claims for

 

10. Declaration of conformity

 

10.1

Only products delivered by VELUX Commercial are subject to VELUX Commercial‘s declaration of conformity. Enhancements or modifications to products carried out by the Customer are excluded.

 

11. Industrial IP rights and copyright

 

11.1

If products need to be manufactured or delivered according to the specifications of designs, drawings, models, or samples provided by the Customer, the Customer shall warrant that industrial IP rights or copyright shall not be infringed by the manufacturing or delivery of such products. If manufacture or delivery by third parties is prohibited with reference to industrial IP rights or copyright, VELUX Commercial shall suspend manufacturing or delivery. VELUX Commercial shall not be liable for review of the legal position. At the same time, VELUX Commercial excludes Customer claims for compensation if the Customer is at fault for infringement of industrial IP rights or copyright.

 

12. Final provisions

 

12.1

The law of Germany with explicit exclusion of its conflict of laws rules shall apply. The provisions of the CISG shall not apply.

 

12.2

In the event of a dispute between the parties, if an amicable solution cannot be reached without the involvement of a third party, the parties should examine whether the dispute mainly concerns technical issues. If this is the case, they should consider and discuss with each other agreeing on the involvement of an expert arbitrator to make a binding and final decision on these issues. There is no obligation to conduct expert arbitration proceedings. If the parties agree on expert arbitration proceedings, the following provisions shall apply unless and to the extent that the parties agree otherwise: At the request of one party or both parties, a publicly appointed and sworn expert to be appointed by the Hamburg Chamber of Commerce shall be commissioned as expert arbitrator. If no such publicly appointed and sworn expert is available, another person with the required expertise may be considered. The expert arbitrator shall determine the course of the proceedings at his reasonable discretion. The arbitrator shall make a binding and final decision on the questions submitted to him for examination. The arbitrator’s entitlement to fees and reimbursement of costs shall be determined by applying the rules on the remuneration of experts in court proceedings mutatis mutandis. The costs of the arbitrator's report shall be borne by the losing party according to the findings of the report. In the event of partial defeat, the apportionment shall be determined in proportion to the respective victory or defeat. The parties shall be jointly and severally liable vis-à-vis the expert arbitrator.

 

12.3

For any dispute which the parties are unable to settle, the following shall also apply: If the amount in dispute of the claim filed by the claimant is either at least € 500,000 and concerns a contract in which an installation was also part of the performance to be rendered or if the amount in dispute is at least € 1,000,000 irrespective of the subject matter of the performance, the Arbitration Court of the Hamburg Chamber of Commerce shall have exclusive jurisdiction to decide the dispute. In the event of a lower amount in dispute, the ordinary courts at VELUX Commercial‘s registered office shall have exclusive jurisdiction instead if the Customer is a merchant, corporate body under public law or special fund under public law or does not have a general place of jurisdiction in the country where VELUX Commercial has its seat. If the amount in dispute changes after the action has been filed, e.g. due to partial withdrawal of the action or extension of the action, this does not change the jurisdiction. A counterclaim may be filed with the arbitral tribunal or court before which the plaintiff filed the action, irrespective of the amount in dispute.

 

12.4

Place of performance for all reciprocal services (e.g. payments, deliveries) and for warranty claims is at VELUX Commercial‘s seat.

 

12.5

Should individual provisions of the contract with the Customer, including these GTC, be or become partly or wholly invalid, the validity of the other provisions shall remain unaffected. The wholly or partly invalid provision shall be replaced by a provision whose economic intent comes closest to that of the invalid provision.

 

Version: July 2022